Wanneer er asbest moet worden verwijderd is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat dit een project is welke zeer nauwkeurig dient te worden uitgevoerd. Op het moment dat dit niet gebeurt is het namelijk mogelijk dat er een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan asbestvezels in de omgevingslucht terecht zullen komen. Dat is niet alleen erg vervelend, daarnaast kan het ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Asbest verwijderen dient omwille van deze reden bij voorkeur altijd te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden en kosten die hiervoor in rekening gebracht kunnen worden? Lees dan snel verder, want je komt er alles over te weten op deze pagina!

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen? Eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren!

Vooraleer je aanwezige asbest kan verwijderen is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er een zogenaamde ‘asbestinventarisatie’ dient te worden uitgevoerd. Er bestaan in de praktijk drie verschillende onderzoeken, namelijk een type 0, type A en type B. Elk onderzoek verloopt volgens een bepaalde specifieke procedure. Bij een type 0 onderzoek is er in principe uitsluitend sprake van een visuele beoordeling met betrekking tot de aanwezigheid van asbestverdachte materialen welke meteen waargenomen kunnen worden. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de resultaten van dit onderzoek niet te gebruiken zijn om de asbestsanering in gang te zetten.

 

Een type A onderzoek asbestinventarisatie is vereist wanneer er gebouwen of onderdelen gesloopt moeten worden waar asbest in aanwezig kan zijn. Is het niet mogelijk om de asbest zo vast te stellen zonder dat er ingrijpende sloopwerken worden uitgevoerd? In dat geval zal een type B onderzoek vereist zijn. Dit onderzoek omvat reeds de nodige sloopwerkzaamheden en kan daardoor behoorlijk duur uitvallen. De kost van asbestinventarisatie nog voor asbest verwijderen kan plaatsvinden is er dan ook zeker en vast ééntje waar je graag rekening mee zal willen houden. Welke kosten dit precies zijn wordt duidelijk met de onderstaande prijstabel.

 

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kostprijs
Asbestinventarisatie type 0 Tussen 125 & 200 euro
Asbestinventarisatie type A Tussen 325 & 400 euro
Asbestinventarisatie type B Tussen 675 & 1.500 euro

Zelf asbest verwijderen of uitbesteden?

We maken op vlak van asbest verwijderen een onderscheid tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Wanneer er sprake is van beperkte hoeveelheden hechtgebonden asbest zou je er eventueel voor kunnen kiezen om deze materialen zelf te verwijderen. Voor niet-hechtgebonden asbest (dit is asbest waarbij de asbestvezels zomaar in de omgevingslucht terecht kunnen komen) is dat echter geen optie. Je bent verplicht om voor dit type van asbest verwijderen altijd een beroep te doen op een professioneel en gespecialiseerd bedrijf.

Hoeveel kost asbest verwijderen?

Dat je verplicht bent om voor asbest verwijderen een beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf is uiteraard slechts één ding. Je moet er namelijk in dit geval ook rekening mee houden dat er hiervoor bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen, afhankelijk van de situatie behoorlijk hoog oplopen. Om er voor te zorgen dat jij toch reeds een bepaalde indicatie hebt van hoeveel jouw asbest verwijderen opdracht moet gaan kosten hebben we even de gemiddelde prijzen opgenomen in de onderstaande prijstabel.

 

Type asbest verwijderen Gemiddelde kostprijs
Asbest verwijderen in golfplaten 1 – 10 vierkante meter Gemiddeld zo’n 680 euro
Asbest verwijderen in golfplaten 11 – 20 vierkante meter Gemiddeld zo’n 825 euro
Asbest verwijderen in golfplaten 21 – 30 vierkante meter Gemiddeld zo’n 875 euro
Asbest verwijderen in golfplaten 31 – 50 vierkante meter Gemiddeld zo’n 935 euro
Asbest verwijderen uit ruimte tot 35 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.100 euro
Asbest verwijderen uit 2 ruimtes tot 40 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.175 euro
Asbest verwijderen uit 3 ruimtes tot 50 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.500 euro
Asbest verwijderen uit 2 ruimtes tot 70 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.750 euro

 

Bovenstaande prijstabel maakt duidelijk dat er een structureel onderscheid wordt gemaakt tussen het verwijderen van asbest uit een ruimte en het verwijderen van asbest welke zich in golfplaten bevindt. Het verwijderen van asbest welke zich in muren of vloeren bevindt is een stukje duurder in vergelijking met het verwijderen van golfplaten die asbest bevatten. Dit heeft voor een niet onbelangrijk deel te maken met het feit dat het hierbij gaat om gespecialiseerd werk. Hou er zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven ook steeds rekening mee dat de kostprijs voor asbest verwijderen op zich niet alles is waar je rekening mee moet houden. Ook de zogenaamde asbestinventarisatie is een kost die je niet uit het oog mag verliezen.

Storten van asbesthoudend materiaal na asbest verwijderen

Op het ogenblik dat het asbesthoudende materiaal werd verwijderd dient er nog rekening mee te worden gehouden dat het materiaal in kwestie dient te worden afgevoerd. Het afvoeren van deze materialen kan je zelf doen, maar je kan er ook voor kiezen om dit karwei uit te besteden aan een asbestsaneringsspecialist. De prijs die in rekening wordt gebracht voor het storten van asbesthoudend materiaal is afhankelijk van de gemeente in kwestie. Bij bepaalde gemeentes is het zelfs mogelijk om het asbesthoudend materiaal gratis naar een stortplaats te brengen. Andere gemeenten brengen hiervoor een kostprijs per kilogram in rekening. De prijs kan in de praktijk omwille van deze reden dan ook variëren gaande van 0 tot 25 euro per 100 kilogram.