Veel mensen vinden het een vervelende gedachte dat ze te maken hebben met asbest in hun woning. Dat kunnen we ons best voorstellen. Ondanks het feit dat het verwijderen van asbest niet altijd wettelijk verplicht is (bij hechtgebonden asbest) willen de meesten hun huis er toch het liefst van allemaal zo snel mogelijk van vrijwaren. Dat kan gebeuren door het laten uitvoeren van een zogenaamde asbest sanering. Een dergelijke vorm van sanering moet in principe altijd gebeuren na afloop van een speciale inventarisatie welke duidelijk moet maken om welk type van asbest het precies gaat en waar deze zich allemaal bevindt. Wil jij graag meer te weten komen over asbest sanering evenals de kosten die dit met zich meebrengt? Dan zal de informatie op deze pagina je daar ongetwijfeld bij verder kunnen helpen!

Inventarisatie voor uitvoering asbest sanering

Vooraleer er sprake kan zijn van het uitvoeren van een asbest sanering is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er een zogenaamde asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd. Een dergelijke inventarisatie is een vereiste omwille van twee factoren, namelijk:

 

  1. Er dient te worden vastgesteld of er nu al dan niet asbest aanwezig is;
  2. Op basis van het asbestinventarisatierapport is het duidelijk of het nu precies gaat om hechtgebonden of om niet-hechtgebonden asbest;

 

Er bestaan drie verschillende vormen van asbestinventarisatie. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat je kan kiezen voor een type 0 onderzoek. Het betreft hier louter en alleen een visuele waarneming. Deze is niet voldoende voor het moment waarop er een sloopvergunning dient te worden verkregen.

 

Voor het ontvangen van een sloopvergunning zal je dan ook steeds verplicht zijn om een asbestinventarisatie type A of type B uit te laten voeren. Een type A is uitsluitend mogelijk wanneer er geen sloopwerkzaamheden moeten gebeuren voor wat de daadwerkelijke vaststelling van de asbest betreft. Is dat wel het geval? Dan zal je de meer doorgedreven en dus ook duurdere asbestinventarisatie type B moeten laten uitvoeren.

Hoe verloopt asbest sanering in de praktijk?

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat asbest sanering op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. Grofweg wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende situaties. Is er sprake van een asbestdak? Dan is het asbest meer dan waarschijnlijk terug te vinden in de zogenaamde golfplaten. Dat betekent dat het asbestvrij maken van je woning in principe mogelijk is tegen relatief beperkte kosten. Een ander verhaal wordt het doorgaans op het moment dat het asbest in andere materialen of ‘houders’ is terug te vinden.

 

Asbest kan in de praktijk zeker niet uitsluitend verwerkt zijn in het dak van je woning. Een tweede mogelijkheid is namelijk dat ze is terug te vinden in het isolatiemateriaal dat verwerkt is in de woning. Bevindt het asbest zich met andere woorden in de vloeren en / of in de muren? In dat geval zal je er altijd rekening mee moeten houden dat je hiervoor een danig meerprijs zal moeten betalen. Het is dan ook zeker van belang om grondig enkele offertes door te nemen vooraleer met een bepaalde partij in zee te gaan.

Hoeveel kost asbest sanering?

De kosten die er aan je worden aangerekend voor wat het uitvoeren van asbest sanering betreft zijn altijd afhankelijk van verschillende factoren. Dient bijvoorbeeld ook het afvoeren van het asbesthoudend materiaal te gebeuren door het gespecialiseerde bedrijf in kwestie of ga je dit zelf doen? Wat bovendien ook te denken van het aantal vierkante meters aan asbesthoudende materialen waarvan sprake is? Hoe meer er aanwezig is, des te hoger het totale prijskaartje zal komen te liggen, maar des te lager wel de kostprijs per vierkante meter wordt. In ieder geval loont het altijd op financieel vlak de moeite om alle asbest sanering bij je woning in één keer uit te laten voeren. Om een bepaald beeld te krijgen van de gemiddelde kosten van asbest sanering kan je de onderstaande prijstabellen raadplegen.

1.) Kosten voor asbest sanering dak

 

Type asbest sanering dak Gemiddelde kostprijs
Asbest verwijderen in golfplaten 1 – 10 vierkante meter Gemiddeld zo’n 680 euro
Asbest verwijderen in golfplaten 11 – 20 vierkante meter Gemiddeld zo’n 825 euro
Asbest verwijderen in golfplaten 21 – 30 vierkante meter Gemiddeld zo’n 875 euro
Asbest verwijderen in golfplaten 31 – 50 vierkante meter Gemiddeld zo’n 935 euro

 

2.) Kosten voor asbest sanering ruimte(s)

 

Type asbest sanering ruimte(s) Gemiddelde kostprijs
Asbest verwijderen uit ruimte tot een maximum van 35 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.100 euro
Asbest verwijderen uit 2 ruimtes tot een maximum van 40 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.175 euro
Asbest verwijderen uit 3 ruimtes tot een maximum van 50 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.500 euro
Asbest verwijderen uit 2 ruimtes tot een maximum van 70 vierkante meter Gemiddeld zo’n 1.750 euro

Zelf asbest sanering uitvoeren? Het kan bij hechtgebonden asbest!

Je hoeft er in de praktijk absoluut niet altijd voor te kiezen om asbest sanering uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Op het ogenblik dat er sprake is van hechtgebonden asbest in je huis is het namelijk mogelijk om deze zelf te verwijderen. Wel bestaan er hier een aantal voorwaarden voor. Zo mag de totale oppervlakte aan asbesthoudende materialen niet meer bedragen dan 35 vierkante meter. Bovendien mogen er ook geen sloop-, breek- of zaagwerkzaamheden aan te pas komen. Is dat wel het geval? Dan zal je alsnog een gespecialiseerd bedrijf moeten inschakelen. Hou er tot slot eveneens rekening mee dat je voor het verwijderen van materialen met asbest (ook bij hechtgebonden asbest!) steeds een melding moet doen bij je gemeente. Doe je dat niet? Dan loop je het risico op een hoge boete en bovendien krijg je dan geen goedkeuring om de materialen te storten op één van de stortplaatsen die de gemeente voor handen heeft.