Er is de voorbije jaren veel gezegd en geschreven over asbest. Op het ogenblik dat je beschikt over een woning van voor het jaar 1994 is het van belang om er rekening mee te houden dat er mogelijks asbest in verwerkt kan zijn. Veel mensen trachten dit zelf vast te stellen, maar dat is lang niet altijd even eenvoudig, in tegendeel. In dit geval kan een zogenaamde asbestinventarisatie de oplossing bieden. Ben jij van mening dat er mogelijks in jouw huis ook sprake is van asbest en wil je deze (laten) verwijderen? In dat geval is het raadplegen van de inhoud van deze asbest verwijderen checklist voor jou ongetwijfeld de moeite waard.

  • Hechtgebonden of niet hechtgebonden asbest?

Het eerste aandachtspunt welke deel uitmaakt van deze checklist heeft betrekking tot het feit of er sprake is van hechtgebonden of niet hechtgebonden asbest. Veel mensen gaan er tegenwoordig nog steeds geheel foutief vanuit dat asbest in elke vorm altijd hetzelfde is. Dat is beslist niet het geval, in tegendeel. Hechtgebonden asbest is asbest welke zich in een bepaald materiaal bevindt. Dit betekent dat ze er als het ware in vast zit waardoor het risico op vrijgave van de asbestvezels in de omgevingslucht eigenlijk bijna nihil is. Anderzijds is er ook nog niet hechtgebonden asbest. In dit geval wordt de asbest vrijgegeven in de omgeving waardoor ze een direct gevaar met zich meebrengt voor alle mensen die er in woonachtig zijn. Voor hechtgebonden asbest geldt geen verplichting om deze te laten verwijderen. Een dergelijke verplichting bestaat echter wel voor het laten verwijderen van niet hechtgebonden asbest.

  • Welke asbestinventarisatie is er vereist?

In lijn met het eerste punt uit deze checklist ligt het feit welke asbestinventarisatie er is vereist voor jouw situatie. Er bestaan drie verschillende soorten inventarisatiemogelijkheden. Denk hierbij om asbestinventarisatie type 0, type A en type B. In het geval van asbestinventarisatie type 0 is er eigenlijk vooral sprake van een visuele waarneming. Hier zijn ook de laagste kosten aan verbonden omdat er op geen enkele manier werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ter vaststelling van asbesthoudende materialen. Anderzijds moet het wel gezegd dat er op deze manier geen sloopwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Op het ogenblik dat er met andere woorden sprake is van een verbouwing van een huis met (mogelijks) asbesthoudende materialen is het steeds van belang om er rekening mee te houden dat er een asbestinventarisatie type A of type B moet worden uitgevoerd. Het verschil tussen beide opties is terug te vinden in het feit dat er bij een type B asbestinventarisatie aanzienlijke sloopwerken dienen te gebeuren voor het vaststellen van het type asbest waarvan sprake is. Het is onnodig om te zeggen dat dit ook de kostprijs aanzienlijk zal beïnvloeden.

  • Een melding doen bij de gemeente waarin je woonachtig bent

Vooraleer asbest te (laten) verwijderen is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er een zogenaamde meldingsplicht bestaat. Deze meldingsplicht geeft aan dat je als eigenaar van de woning in kwestie altijd verplicht bent om de gemeente op de hoogte te brengen van de geplande (asbest gerelateerde) werkzaamheden. Het is zeer belangrijk dat je aan deze verplichting voldoet. Niet alleen staan er hoge boetes op het niet naleven van de verplichting, daarnaast is het ook nog eens zo dat je anders niet over de mogelijkheid beschikt om je asbesthoudende materialen te storten op één van de aangegeven stortplaatsen van de gemeente. Hier zal je dus absoluut rekening mee willen houden.

  • Zelf asbesthoudende materialen afvoeren of niet?

Op het ogenblik dat de asbesthoudende materialen uit je woning zijn verwijderd is dat uiteraard nog maar de eerste stap. Veel mensen staan er niet bij stil, maar het spreekt voor zich dat je ook zal willen zoeken naar een oplossing om de asbesthoudende materialen ergens te kunnen storten. Dit doe je niet zomaar op eender welke locatie, in tegendeel. Per gemeente zijn er één of meerdere vaste plaatsen waar je dit kan doen. Ga je zelf je asbesthoudende materialen afvoeren? Hou er dan rekening mee dat je altijd in het bezit moet zijn van een luchtdichte plastic zak welke bovendien ook nog eens voorzien moet zijn van een asbeststicker. Heb je één van deze twee zaken niet voor handen? Dan zal je doorgaans jouw asbesthoudende materialen niet kunnen storten.

  • Wat met het verkrijgen van een subsidie?

Op het ogenblik dat er sprake is van een asbestdak is het voor particulieren onder voorwaarden mogelijk om een subsidie te ontvangen voor het verwijderen van hun asbest. Niet alleen voor particulieren geldt er een zeker financieel voordeel, ook bedrijven kunnen door middel van een gunstige fiscaliteit in bepaalde situaties aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt dienen te worden voor het verwijderen van asbest. Als particulier is het wel steeds van belang om goed de subsidievoorwaarden onder de loep te nemen van de gemeente waarin ze woonachtig zijn. De eisen die worden gesteld op dit vlak kunnen immers nog wel eens verschillen.