Wanneer het vermoeden bestaat dat er in jouw huis sprake is van asbest is het altijd van belang om de exacte aard van deze asbest te achterhalen. Hiermee bedoelen we dat er zal moeten worden vastgesteld of het hierbij gaat om hechtgebonden of niet hechtgebonden asbest. In het eerste geval is het (onder voorwaarden) mogelijk om deze zelf te verwijderen. Dit zorgt er voor dat er geen tussenkomst is vereist van een professionele partij, al betekent dit absoluut niet dat er nergens meer rekening mee dient te worden gehouden. Zo is er bijvoorbeeld altijd een meldingsplicht bij de gemeente en mag er geen sprake zijn van sloopwerkzaamheden. Heb jij ook te maken met hechtgebonden asbest in je woning of in een ander pand en wil je daar iets aan gaan doen? Raadpleeg dan zeker en vast eerst even de informatie welke is terug te vinden op deze pagina!

Wat is hechtgebonden asbest?

In eerste instantie is het belangrijk om te begrijpen wat hechtgebonden asbest nu precies is. Het betreft hier een vorm van asbest welke ‘vast zit’ in een bepaald materiaal. Dit type van asbest is in het bijzonder terug te vinden in vloer- en wandafwerkingsmiddelen. Daarnaast kan je ze eveneens terugvinden in bijvoorbeeld asbestcementplaten, maar ook in buizen en ventilatiekanalen in de bouw. In tegenstelling tot niet-hechtgebonden asbest is het niet wettelijk verplicht om hechtgebonden asbest te verwijderen. Dit heeft alles te maken met het feit dat dit type van asbest eigenlijk geen direct nadeel met zich meebrengt voor de gezondheid van de mens en / of diens omgeving. Wel is het van belang dat de asbestvezels niet zomaar vrij in de omgeving losgelaten kunnen worden. Dat zou bij hechtgebonden asbest onder meer kunnen gebeuren op het ogenblik dat er bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ga er dus nooit zomaar vanuit dat hechtgebonden asbest geen enkel risico omvat, want dat is wel degelijk het geval.

Mag je hechtgebonden asbest zelf verwijderen?

In tegenstelling tot niet-hechtgebonden asbest is het zoals eerder reeds aangegeven zo dat hechtgebonden asbest niet perse moet worden verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Dit betekent dat jij als particulier perfect hechtgebonden asbest uit je woning mag verwijderen, maar daar zijn wel een aantal regels of voorwaarden aan verbonden. Het gaat hierbij om de volgende aandachtspunten waar je rekening mee zal willen houden:

  1. De totale oppervlakte aan asbesthoudend materiaal mag niet meer bedragen dan 35 vierkante meter. Bij grotere oppervlaktes moet er wel degelijk een gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen.
  2. Er mogen geen sloop-, zaag- of breekwerkzaamheden worden verricht bij het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit de woning.
  3. Er is altijd sprake van een meldingsplicht bij de gemeente. Het niet naleven van deze meldingsplicht kan er voor zorgen dat je geconfronteerd wordt met een zeer hoge boete. Bovendien zorgt dit er ook voor dat je het asbesthoudende materiaal niet naar één van de verschillende stortplaatsen van de gemeente kan brengen.

Ondanks het feit dat het dus wel degelijk mogelijk is om hechtgebonden asbest te verwijderen dient er wel steeds rekening te worden gehouden met de bovenstaande punten. Op het ogenblik dat er aan één of meerdere eisen niet wordt voldaan zal je wel degelijk verplicht zijn om dit karwei uit te besteden aan een gespecialiseerde partij.

Meldingsplicht bij de gemeente

Ondanks het feit dat de risico’s die zijn verbonden aan hechtgebonden asbest een aanzienlijk stuk beperkter zijn in vergelijking met niet-hechtgebonden asbest spreekt het voor zich dat er nog steeds bepaalde risico’s aan verbonden zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Omwille van deze reden is het steeds een vereiste om een melding te doen van de werkzaamheden bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Van deze melding ontvang je steeds een bewijs onder de vorm van een document. Dit document is niet alleen nodig om aan te geven dat je hebt voldaan aan de meldingsplicht, bovendien moet deze ook steeds voorgelegd kunnen worden op de stortplaats waar je het asbesthoudend materiaal gaat achterlaten. Zonder dit document zal je normaal geen toestemming krijgen om de materialen te storten. Zorg er dus voor dat je dit papier ook steeds bij de hand hebt.

Hechtgebonden asbest verwijderen uitbesteden?

Bovenstaande informatie gaat er vanuit dat je er voor kiest om zelf de hechtgebonden asbest te verwijderen. Dat is uiteraard slechts één mogelijkheid. Een tweede is er voor kiezen om dit karwei uit te besteden aan een professionele en gespecialiseerde partij. In dat geval dien je er rekening mee te houden dat de kostprijs die hiervoor wordt aangerekend steeds afhankelijk is van de aard van het materiaal. Het verwijderen van asbest uit het dak, bijvoorbeeld door middel van golfplaten is altijd voordeliger dan het verwijderen van asbest uit bijvoorbeeld een muur of een vloer. Hou er bovendien rekening mee dat er ook voor het afvoeren van de asbesthoudende materialen een zekere meerprijs kan worden aangerekend. Door stil te blijven staan bij al deze factoren is het mogelijk om op voorhand jezelf een goed beeld te kunnen vormen van de totale kosten die gepaard kunnen gaan met hechtgebonden asbest verwijderen uitbesteden.