Op het ogenblik dat er sprake is van asbest in je woning is het vaak van belang om deze zo snel mogelijk te laten verwijderen. In het bijzonder op het ogenblik dat er sprake is van losgebonden asbest geldt hier zelfs een wettelijke verplichting voor. Asbest verwijderen of laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf is natuurlijk slechts één ding. Welke kosten gaan er namelijk gepaard met het laten uitvoeren van dit karwei en moet je hier volledig zelf voor opdraaien of kan je bijvoorbeeld aanspraak maken op een bepaalde subsidie? We gaan er graag uitgebreid verder op in en vertellen je op deze pagina alles over de asbest verwijderen kosten welke aan jou in rekening gebracht kunnen worden.

asbest verwijderen kosten

Welke asbest verwijderen kosten bestaan er?

In eerste instantie is het van belang om er bij stil te blijven staan dat er niet zomaar één enkele kost bestaat voor het verwijderen van asbest. Veel mensen denken dat ze uitsluitend de kosten voor het daadwerkelijk weghalen van de asbesthoudende materialen moeten betalen, maar er is meer. In principe bestaat het hele proces uit de volgende verschillende kosten:

  1. De kosten voor de asbestinventarisatie;
  2. De kosten voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen;
  3. De kosten voor het storten van de asbesthoudende materialen;

Wat de asbestinventarisatie betreft moet er rekening mee worden gehouden dat er verschillende types van onderzoeken bestaan. Asbestinventarisatie type 0 is eigenlijk niets meer of minder dan een gewone, visuele beoordeling van de aanwezigheid van asbest. Bij type A asbestinventarisatie is er sprake van licht destructieve werkzaamheden en bij type B moeten er zware sloopwerken gebeuren voor het kunnen vaststellen van de aanwezigheid van asbest. De kosten waar je voor asbestinventarisatie rekening mee moet houden zijn de volgende:

Type asbestinventarisatie Kostprijs
Asbestinventarisatie type 0 Vanaf gemiddeld 160 euro
Asbestinventarisatie type A Vanaf gemiddeld 375 euro
Asbestinventarisatie type B Vanaf gemiddeld 750 euro

Kosten verwijderen van asbesthoudende materialen

Nadat de asbestinventarisatie is uitgevoerd kan er worden begonnen met het daadwerkelijk uitvoeren van de asbestsanering. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn sterk afhankelijk van de aard van de asbest evenals de plaats waar het materiaal is terug te vinden. Is er sprake van asbest in het dak onder de vorm van golfplaten? Dan kunnen deze in principe vrij eenvoudig worden verwijderd. Gaat het echter om asbest welke zich in de muren of de vloeren bevindt? In dat geval wordt het meteen een compleet ander verhaal en kunnen de kosten heel wat hoger uitvallen. In ieder geval, de asbest verwijderen kosten die aangerekend worden zijn afhankelijk van de situatie in kwestie de volgende:

Type kostprijs asbest verwijderen Gemiddelde kostprijs
Asbest verwijderen kosten golfplaten Tussen 680 & 950 euro
Asbest verwijderen kosten ruimtes Tussen 1.050 & 1.750 euro

De bovenstaande kosten hebben enkel en alleen betrekking tot het verwijderen van de asbesthoudende materialen welke zich in de woning bevinden. Het wegnemen van deze materialen is echter slechts één ding. Bijkomstig is namelijk dat de materialen ook nog dienen te worden afgevoerd of gestort op één van de daarvoor voorziene plaatsen door de gemeente. Deze kosten worden nog eens extra in rekening gebracht en kunnen eenvoudig oplopen tot zo’n 30 euro per 100 kilogram. Ook dit is dus zeker en vast een prijs om rekening mee te houden bij het berekenen van de totale kost voor asbest verwijderen.

Hoe besparen op de asbest verwijderen kosten?

De asbest verwijderen kosten die in rekening gebracht worden kunnen allemaal samen zorgen voor een behoorlijk prijskaartje. Dat zorgt er voor dat veel mensen (ondanks het feit dat ze bij bijvoorbeeld losgebonden asbest verplicht zijn) niet over de financiële mogelijkheden beschikken om te voldoen aan hun verplichtingen. Wil je graag besparen op de asbest verwijderen kosten welke er aan jou in rekening gebracht kunnen worden? In dat geval is het aan te raden om rekening te houden met de onderstaande tips:

  1. Voor het verwijderen van een asbestdak is het mogelijk om subsidies aan te vragen. Deze subsidie kan tot wel 25.000 euro bedragen per adres waardoor er een aanzienlijk deel van je investering kan worden teruggekregen.
  2. Je zou er bij hechtgebonden asbest voor kunnen kiezen om het verwijderen van de asbesthoudende materialen voor eigen rekening te nemen. Dit is mogelijk tot een oppervlakte van 35 vierkante meter en uitsluitend wanneer er geen sloop- of breekwerken aan te pas komen. Hou er wel rekening mee dat je ook in dit geval verplicht bent om de werken te melden bij de gemeente waarin je woonachtig bent.
  3. Er zijn tegenwoordig op de markt zeer veel gespecialiseerde bedrijven terug te vinden. Wil je er zeker van zijn dat jouw asbest verwijderen kosten zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden? In dat geval is het altijd aan te raden om meerdere offertes aan te vragen en deze tegenover elkaar af te wegen. Zo ben je altijd verzekerd van de best mogelijke prijs voor al jouw asbest gerelateerde werkzaamheden!