Wanneer er sprake is van asbest in je woning is het vanzelfsprekend dat er goed wordt onderzocht om welk type van asbest het precies gaat. Nog steeds wordt er door mensen te vaak gedacht dat asbest altijd hetzelfde materiaal betreft. Dat is zeker niet het geval, in tegendeel. We maken dan ook een onderscheid tussen losgebonden en hechtgebonden asbest. In het eerste geval betreft het asbest welke zomaar in de omgevingslucht terecht kan komen met alle mogelijke risico’s en gevolgen voor de gezondheid van de mens op zich. Voor losgebonden asbest geldt bovendien ook dat er een wettelijke verplichting geldt voor wat het verwijderen van het asbesthoudend materiaal betreft. Wil jij graag meer te weten komen over losgebonden asbest? Dat kan door middel van de onderstaande informatie!

Waarom is losgebonden asbest zo gevaarlijk?

Vroeger werd er bij de bouw van zowel particuliere woningen als bedrijfsgebouwen veelal voor gekozen om gebruik te maken van asbest. In eerste instantie leek dit een uitstekend bouwmateriaal tot duidelijk werd dat verschillende aandoeningen kon worden toegeschreven aan langdurige blootstelling aan asbest. Dit is onder meer het geval voor longkanker evenals verschillende andere chronische aandoeningen. Omwille van deze reden werd er op een zeker ogenblik dan ook voor gekozen om het gebruik van asbest in woningen of andere panden niet langer toe te staan. Dit neemt evenwel niet weg dat er tegenwoordig nog altijd heel wat panden bestaan waar er wel (veelvuldig) in gebruik is gemaakt van asbest.

 

Op het eerste zicht hoeft bovenstaande niet zo’n groot probleem te zijn. Indien er sprake is van hechtgebonden asbest is het namelijk zo dat de vezels niet zomaar in de omgevingslucht terecht kunnen komen. Dit betekent concreet dat ze eigenlijk geen gevaar vormen voor de mensen die actief zijn in die omgeving. Een compleet ander verhaal wordt het echter op het ogenblik dat er sprake is van losgebonden asbest. Hierbij kunnen de vezels zomaar in de omgeving terechtkomen met als gevolg dat ze een direct gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. Ook hechtgebonden asbest kan op een zeker ogenblik risico’s met zich meebrengen. Dit niet in het minst wanneer ze zich bevindt in materialen welke worden gesloopt of op een andere manier worden beschadigd.

Waar kan losgebonden asbest voorkomen?

Losgebonden asbest kan voorkomen in tal van verschillende vormen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ze opduikt in een woning onder de vorm van asbestcement, maar daarnaast bestaat er ook zoiets als asbestpapier en is het algemeen bekend dat asbest vroeger bijzonder vaak werd vervaardigd in isolatiemateriaal. Omwille van deze redenen is de kans zeker niet onbestaande dat ook jouw huis van voor 1993 asbest heeft. Om vast te stellen of er al dan niet bij jouw woning sprake is van asbest spreekt het voor zich dat er een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd. Dit type van inventarisatie moet duidelijk maken of er asbest aanwezig is en bovendien ook in welke vorm deze voorkomt. Zo weet je meteen heel precies welke acties er tegen ondernomen kunnen en moeten worden.

Losgebonden asbest laten verwijderen

Is er sprake van asbesthoudende materialen in je huis of bedrijfspand en wil je deze laten verwijderen? In dat geval dient er altijd een asbestinventarisatie plaats te vinden. Het betreft hier een (gedetailleerd) onderzoek welke de aanwezigheid van asbest moet vaststellen en bovendien ook moet duidelijk maken om welke vorm van asbest het precies gaat. Is er sprake van losgebonden asbest? In dat geval moet je er rekening mee houden dat er een wettelijke verplichting geldt om deze meteen te laten verwijderen. Bovendien mag dit in tegenstelling tot hechtgebonden asbest niet door jou zelf gebeuren, maar moet je contact opnemen met een gespecialiseerde onderneming. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn in principe voor rekening van de eigenaar van het pand, maar wel bestaan er verschillende mogelijkheden om subsidies aan te vragen en / of te kunnen genieten van een zeker fiscaal voordeel.

Hoeveel kost losgebonden asbest verwijderen?

De kostprijs die voor losgebonden asbest in rekening wordt gebracht is altijd afhankelijk van verschillende factoren. Niet alleen wordt er gekeken naar de aard van de asbest, daarnaast speelt natuurlijk ook de complexiteit van de opdracht evenals de totale oppervlakte een niet onbelangrijke rol. Het eenvoudigst is het om asbest uit golfplaten te laten verwijderen. Dit kan niet alleen op de meest efficiƫnte, maar bovendien ook op de voordeligste manier gebeuren.

 

Je dient er bij het berekenen van de kosten voor losgebonden asbest verwijderen ook rekening mee te houden dat deze materialen tevens op een bepaalde manier afgevoerd zullen moeten kunnen worden. Ook dit wordt bij losgebonden asbest uitbesteed aan het gespecialiseerde bedrijf in kwestie. Het gevolg hiervan is dat je per 100 kilogram aan asbesthoudend materiaal nog eens een meerprijs zal moeten betalen welke kan oplopen tot wel 30 euro. Hou ook hier dus zeker en vast rekening mee wanneer je de totale kosten van losgebonden asbest verwijderen wil gaan onderzoeken.