Op het ogenblik dat er sprake is van asbest in je huis is het altijd van belang om na te gaan of je deze moet laten verwijderen of niet. Het lijkt voor de hand liggend om dit eigenlijk altijd te doen, maar dat is het niet. Wist je namelijk dat het in bepaalde gevallen net interessant kan zijn om de asbesthoudende materialen gewoon te laten zitten? Dit is echter uitsluitend het geval wanneer duidelijk is dat het asbest ‘gevangen’ zit in het materiaal in kwestie waardoor deze niet zomaar in de omgevingslucht terecht kan komen. In dit geval is er geen dreiging van een mogelijke impact op de gezondheid van de mens waardoor het asbest eigenlijk niet verwijderd moet worden. Ben je dat toch van plan, maar weet je niet precies hoe je hieraan moet beginnen? Dan kan dit stappenplan voor zelf asbest verwijderen je daarbij helpen!

Stap 1: Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie

Of je nu van plan bent om zelf de asbestinventarisatie uit te voeren of je dit wenst uit te besteden aan een gespecialiseerde partij, in beide situaties zal je altijd genoodzaakt zijn om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Het doel van een dergelijk onderzoek is namelijk niet alleen vast te stellen of er sprake is van asbest in je huis of niet, daarnaast wijst ze ook aan om welk type van asbest het precies gaat. Op dit vlak maken we een onderscheid tussen hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest. Is er sprake van deze laatste? Dan moet je er rekening mee houden dat je wettelijk verplicht bent om de sloop van je woning of de asbesthoudende onderdelen daarvoor uit te besteden aan een expert.

Stap 2: Controleer alle vereiste (beschermings)hulpmiddelen

Asbest verwijderen is niet is dat je doet zonder eerst te zorgen voor een goede voorbereiding. Veel mensen gaan er zomaar vanuit dat zelf asbest verwijderen hen altijd een aanzienlijk financieel voordeel oplevert, maar in de praktijk wil dat wel eens helemaal anders uitpakken. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat mensen niet of slechts zeer beperkt stil blijven staan bij de (beschermings)hulpmiddelen die ze nodig hebben tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden. Je kan voor wat dergelijke hulpmiddelen betreft onder meer kijken in de richting van de onderstaande zaken:

 

  • Gereedschappen voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen;
  • Speciaal verpakkingsmateriaal voor asbesthoudende materialen;
  • Eventuele voorfilters en / of stofzuigerzakken;
  • Mogelijke protectors en power packs;
  • Beschermende kledij;

 

Alle bovenstaande zaken zorgen er voor dat de kostprijs voor zelf asbest verwijderen in de praktijk vaak niet zo laag uitvalt als veel mensen denken. Het is dan ook zomaar mogelijk dat je financieel alsnog beter af bent door een beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf.

Stap 3: Zelf de asbest verwijderen in je woning

De derde stap heeft betrekking tot het daadwerkelijk verwijderen van de asbest uit je huis. Dit is als particulier toegestaan op het ogenblik dat het gaat om een maximale oppervlakte van 35 vierkante meter. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat er geen sloop, zaag of schuurwerkzaamheden plaats mogen vinden. Op het ogenblik dat er aan één of meerdere vooropgestelde eisen niet tegemoet wordt gekomen is het altijd belangrijk dat je er voor kiest om het asbest verwijderen uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Alleen op deze manier voorkom je problemen en wordt er voor gezorgd dat de asbestvezels niet zomaar in de omgevingslucht terecht kunnen komen.

Stap 4: Het (laten) verwerken van asbesthoudende materialen

Op het ogenblik dat je de asbesthoudende materialen uit je woning hebt verwijderd is dat uiteraard nog maar de eerste stap. Wat moet je nu namelijk met deze asbesthoudende materialen gaan aanvangen? Wel, je dient ze naar een stortplaats van de gemeente te brengen. Indien je er voor hebt gekozen om zelf de asbesthoudende materialen uit je huis te verwijderen is de kans zeer groot dat je ook dit karwei zelf zal willen doen en dit niet zal willen uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Je moet er wel rekening mee houden dat er voor het verwerken van asbesthoudende materialen een kostprijs wordt aangerekend welke afhankelijk is van de gemeente in kwestie. Deze kosten kunnen variëren van 0 tot wel 30 euro per 100 kilogram aan asbesthoudend materiaal.

Stap 5: Maak de balans op van je werkzaamheden

Het is na zelf asbest verwijderen altijd de moeite waard om even voor jezelf uit te maken of het nu rendabel is geweest om dit karwei zelf uit te voeren of je er toch maar beter voor had gekozen om dit uit te besteden aan een professionele partij. Op deze manier kan je voor jezelf uitmaken of je bij een mogelijks andere woning in de toekomst al dan niet dezelfde keuze zal maken of je toch maar beter een beroep kan doen op een gespecialiseerde partij.