Wanneer er asbest wordt vastgesteld in één of meerdere panden waar je eigenaar van bent is dat vooral vervelend omdat dit er voor zorgt dat je wordt geconfronteerd met een bepaalde hoeveelheid aan aanzienlijke kosten. Gelukkig bestaan er verschillende mogelijkheden om deze kosten te drukken. Eén van de opties die er je op dit vlak worden aangeboden heeft betrekking tot het aanvragen van een subsidie. Dit is niet alleen mogelijk voor particulieren, maar tevens voor (agrarische) bedrijven evenals non-profit organisaties en ondernemingen. Heb jij eveneens te maken met asbest in huis en wil je deze graag laten verwijderen, maar zou je graag ook meteen een goed beeld willen hebben van de subsidie die je daarvoor kan verkrijgen? In dat geval kan de informatie op deze pagina je daar beslist bij van dienst zijn.

Subsidie voor verwijderen van asbestdaken

In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat er tegenwoordig een groot aantal van de subsidies in het verleden bestonden niet meer van toepassing zijn. Dit zorgt er voor dat je tegenwoordig haast uitsluitend nog kan rekenen op een financiële tegemoetkoming wanneer er sprake is van het verwijderen van een asbestdak. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie is het van belang om rekening te houden met een aantal punten die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld, namelijk:

  1. De subsidie voor asbest verwijderen moet worden aangevraagd uiterlijk 6 maanden nadat de uitvoering van het verwijderen van het asbestdak heeft plaatsgevonden. De indieningstermijn gaat in op het ogenblik dat de inspectie plaats gevonden zoals opgenomen in het zogenaamde vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.
  2. De subsidie die kan worden verkregen voor het verwijderen van een asbestdak is vastgesteld op een bedrag van 4,50 euro per vierkante meter. Bovendien geldt er een maximale subsidie van 25.000 euro per adres waar de werkzaamheden plaatsvinden.
  3. Er dient rekening mee te worden gehouden dat bijvoorbeeld het dakbeschot en / of andere asbesthoudende toepassingen niet in aanmerking komen voor de regeling.

Deze vernieuwde subsidie werd ingevoerd op 4 januari 2016 en blijft van toepassing tot de Nederlandse overheid daar anders over beslist. Het budget dat jaarlijks voor deze subsidie kan worden voorzien kan in de praktijk sterke verschillen vertonen. Wil je aanspraak kunnen maken op deze subsidie voor het verwijderen van een asbestdak? Dan is het met andere woorden altijd aan te raden om zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen!

Zijn er ook regionale subsidies voor asbest verwijderen?

De bovenstaande subsidie werd in het leven geroepen door de federale overheid waardoor deze op landelijk niveau van toepassing is. Dit betekent niet dat het steden en / of provincies niet is toegestaan om uit te pakken met een speciale (extra) regeling voor woningeigenaars die willen investeren in het asbestvrij maken van hun pand. Een bekend voorbeeld van een provincie die zelf een regeling op poten heeft gezet is Friesland. Daar werd op een zeker ogenblik de regeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ opgezet. Omwille van deze reden wordt het dan ook altijd aangeraden om goed bij je stad en provincie na te gaan of je vanuit die hoek mogelijks nog kan rekenen op een extra financiële tegemoetkoming bij asbest verwijderen.

Wanneer geen subsidie voor asbest verwijderen?

Voor het jaar 1993 (in dit jaar werd het gebruik van asbest verboden) was het de normaalste zaak van de wereld om bij het realiseren van een gebouw gebruik te maken van asbest. Ze werd dan ook in de meest uiteenlopende materialen verwerkt. Dit niet alleen in asbestcement, maar ook in bijvoorbeeld golfplaten evenals in isolatiemateriaal. Dit betekent concreet dat asbest niet uitsluitend in het dak van een huis is terug te vinden, maar zich ook kan verschuilen in bijvoorbeeld de muren evenals de vloer van een woning. Op het ogenblik dat er sprake is van een asbestdak heb je dus de mogelijkheid om deze met behulp van een subsidie te laten wegnemen, maar wat wanneer asbest opduikt in andere delen van je huis?

Bovenstaande is een probleem, niet alleen omdat dergelijke asbesthoudende materialen niet altijd even eenvoudig te verwijderen zijn (denk maar eens aan de situatie waarin ze is terug te vinden in een dragende muur), maar ook omwille van het feit dat er geen subsidies (meer) voor bestaan. Op een bepaald ogenblik in het verleden was dat wel het geval waardoor het voor veel woningeigenaars financieel heel wat eenvoudiger mogelijk was om de kosten voor asbest verwijderen te dragen. Tegenwoordig is dat dus niet langer het geval. Omwille van deze reden is een gedetailleerde inventarisatie van de asbest steeds een vereiste en loont het altijd de moeite om een objectieve vergelijking van offertes uit te voeren. Op deze manier kan je de kosten voor asbest verwijderen tot een minimum beperken terwijl je toch kan genieten van een gezonde en veilige werk- en / of leefomgeving voor jou en de rest van je gezin.