Ben je eigenaar van een bedrijfsgebouw of misschien wel van een gebied waar zich meerdere gebouwen of loodsen op bevinden? Is er sprake van asbesthoudende materialen welke je het liefst van allemaal zou willen laten verwijderen? In dat geval zal je er voor moeten kiezen om een beroep te doen op één van de verschillende sanering bedrijven die er bestaan. Je zou er bij hechtgebonden asbest in principe voor kunnen kiezen om dit zelf te doen, maar bij zakelijke panden is de hoeveelheid vaak zo groot dat dit toch maar beter kan worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Wil jij graag meer te weten komen over de mogelijkheden op vlak van asbest sanering bedrijven en zou je vooral willen kunnen achterhalen hoeveel de gemiddelde kosten zijn waar je rekening mee dient te houden? We vertellen het je allemaal door middel van de informatie welke is terug te vinden op deze pagina!

Wanneer jouw asbest sanering bedrijven uitbesteden?

In de praktijk maken we een onderscheid tussen twee verschillende soorten asbest. Het gaat hierbij in eerste instantie om hechtgebonden en anderzijds om niet hechtgebonden asbest. In het eerste geval heb je te maken met een vorm van asbest welke goed zit verankerd in het materiaal. Dit betekent dat de asbestvezels bij het zorgvuldig verwijderen van de materialen niet in de omgevingslucht terecht kunnen komen. Hierdoor zijn ze in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Bij de tweede vorm van asbest, namelijk bij niet-hechtgebonden asbest wordt dat meteen een compleet ander verhaal. Bij het slopen van onderdelen van een pand waar dit type van asbest in aanwezig is kunnen de vezels immers wel degelijk in de open lucht terechtkomen waardoor ze een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid. Op het ogenblik dat er sprake is van niet-hechtgebonden asbest dient er rekening mee te worden gehouden dat het verwijderen er van verplicht dient te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Dit kan je dus niet zomaar voor eigen rekening nemen.

Hoeveel kost asbest sanering bedrijven?

Je moet er op vlak van asbest sanering bedrijven altijd rekening mee houden dat er hiervoor verschillende kosten in rekening gebracht zullen worden. Vooraleer er nog maar kan worden gedacht aan het (laten) uitvoeren van een asbest sanering is het dan ook van belang om er rekening mee te houden dat er een gespecialiseerd onderzoek zal moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘asbestinventarisatie’. Deze bestaat in drie verschillende vormen. We onderscheiden op dit vlak dan ook:

 

  1. Asbestinventarisatie type 0;
  2. Asbestinventarisatie type A;
  3. Asbestinventarisatie type B;

 

De kostprijs die voor een bepaald type van asbestinventarisatie in rekening wordt gebracht is altijd afhankelijk van de exacte aard van het onderzoek evenals het doel waarvoor ze moet worden uitgevoerd. Een asbestinventarisatie type 0 is bijvoorbeeld in de praktijk niets meer of minder dan een gewone, visuele observatie van de mogelijke aanwezigheid van asbest. Voor een dergelijk onderzoek ligt de gemiddelde kostprijs ergens rond de 150 à 175 euro.

 

Bovenstaande asbestinventarisatie kan in de praktijk nooit worden gebruikt om bepaalde onderdelen van een huis met asbest te slopen. Daarvoor zal je dan ook moeten kijken in de richting van een asbestinventarisatie type A of type B. Dienen er geen (grootschalige) sloopwerken te worden uitgevoerd voor het vaststellen van de asbesthoudende materialen? Dan volstaat een asbestinventarisatie type A voor een prijs van gemiddeld zo’n 350 à 375 euro. Dienen er wel ingrijpende sloopwerkzaamheden plaats te vinden? Dan ben je aangewezen op een asbestinventarisatie type B voor een gemiddelde kostprijs van tussen de 675 & 1.500 euro. Deze laatste loopt dus met behoorlijk wat kosten weg.

 

Is de asbestinventarisatie gedaan? In dat geval kan er worden gestart met de werkelijke asbestsanering. De kostprijs die je hiervoor moet betalen is onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte aan asbesthoudende materialen, maar daarnaast speelt ook het type materiaal een niet onbelangrijke rol. Gaat het bijvoorbeeld louter en alleen om een asbestdak bestaande uit bijvoorbeeld golfplaten? Dan vallen de kosten heel wat lager uit dan wanneer het asbest zich in de muren of de vloer zou bevinden. Onderstaande prijstabel geeft je hier alvast een goede indicatie van.

 

Type kost asbest sanering bedrijven Gemiddelde kostprijs
Asbesthoudende golfplaten verwijderen Tussen 680 & 1.000 euro
Asbest verwijderen uit ruimtes Tussen 1.075 & 1.750 euro

Extra kosten voor afvoeren van asbesthoudende materialen?

De hierboven aangegeven kosten zijn nog niet de enige waar je rekening mee moet houden op vlak van asbest sanering bedrijven. Het spreekt namelijk voor zich dat de asbesthoudende materialen op een zeker ogenblik ook zullen moeten worden afgevoerd. Op dit vlak zijn de kosten die je aangerekend zullen worden sterk afhankelijk van de gemeente waarin je de materialen dient te laten verwerken. Afhankelijk van de gemeente in kwestie kunnen deze kosten immers zijn gelegen tussen de 0 & 30 euro per 100 kilogram aan asbesthoudende materialen. Ook dit is zeker iets om rekening mee te houden bij het berekenen van de totale kostprijs op vlak van asbest sanering bedrijven.